Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» совместно с Российско-Кыргызским Фондом Развития предоставляют бизнес-кредиты для предпринимателей по следующим направлениям:

 • кластерное развитие мясного направления;
 • кластерное развитие молочного направления;
 • кластерное развитие выращивания форели;
 • заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции;
 • агропромышленный комплекс;
 • швейная и текстильная промышленность;
 • обрабатывающая промышленность;
 • горнодобывающая и металлургическая промышленность;
 • транспорт;
 • производство защитных средств, медицинского оборудования и лекарственных средств в целях противодействия
  эпидемии COVID-19.

Процентная ставка:

в сомах- 9% годовых (эффективная процентная ставка 9,36%)

в долларах США5% годовых (эффективная процентная ставка 5,11%)

Сумма: до 1 млн долл. США (эквивалент в сомах КР)

Сроки: до 7-ми лет в зависимости от цели финансирования

Более подробную информацию можно получить по телефонам контакт-центра:

+996 312 988 330
+996 555 988 330
+996 770 988 330
+996 706 988 330

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke