Датасы: 29.03.2018 

2018-жылдын 29-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,50% түзгөн. 

 

Датасы: 29.03.2018 

2018-жылдын 29-мартындагы кредиттик аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 

Датасы: 27.03.2018 

2018-жылдын 27-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,40%, 3,83% жана 4,99% түзгөн.   

 

Датасы: 27.03.2018 

2018-жылдын 29-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190401  200 000,00  02.04.2018  01.04.2019 

 

Датасы: 26.03.2018 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын апрель айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
29.03.2018  02.04.2018  GDO52190401  12 ай  200,00  
12.04.2018  16.04.2018  GDO52190415  12 ай  200,00  
Жыйынтыгы:    400,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
06.04.2018  10.04.2018  GBA10280410  10%  10 жыл  2000,00  
20.04.2018  23.04.2018  GBA03210423  6%  3 жыл  800,00  
Жыйынтыгы:  1 300,00 

 

Датасы: 26.03.2018 

2018-жылдын 27 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180404  2 500 000,0  28.03.2018  04.04.2018 
BD004180425  700 000,0  28.03.2018  25.04.2018 
BD013180627  500 000,0  28.03.2018  27.06.2018 

 

Датасы: 26.03.2018 

2018-жылдын 29-мартында "Айыл чарбаны каржылоо - 6" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 18 02 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 500,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы  Көптүк чендер боюнча аукциону 
Максаттуу багытталышы   Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө  
Минималдуу пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  750,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүү номиналдык   пайыздык чени  10,00% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  
Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 

Датасы: 23.03.2018 

2018-жылдын 23-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,48% түзгөн.  

 

Датасы: 22.03.2018 

2018-жылдын 22-мартында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,05% түзгөн.  

 

Датасы: 20.03.2018 

2018-жылдын 20-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,04%, 3,90% жана 5,00% түзгөн.   

 

Датасы: 20.03.2018 

2018-жылдын 23-мартында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA02200326  500 000,00  6,00%   26.03.2018  26.03.2020  26.09.2018 
26.03.2019 
26.09.2019 
26.03.2020 

 

Датасы: 19.03.2018 

2018-жылдын 22-мартында "Айыл чарбаны каржылоо - 6" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 18 01 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 500,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы  Көптүк чендер боюнча аукциону 
Максаттуу багытталышы   Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө  
Минималдуу пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  750,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүү номиналдык   пайыздык чени  10,00% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  
Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 

Датасы: 19.03.2018 

2018-жылдын 20 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180329  2 500 000,0  22.03.2018  29.03.2018 
BD004180419  500 000,0  22.03.2018  19.04.2018 
BD013180621  500 000,0  22.03.2018  21.06.2018 

 

Датасы: 16.03.2018 

2018-жылдын 16 мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,41% түзгөн.  

 

Датасы: 15.03.2018 

2018-жылдын 15-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,39% түзгөн. 

 

Датасы: 13.03.2018 

2018-жылдын 13-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,72% жана 5,00% түзгөн.   

 

Датасы: 13.03.2018 

2018-жылдын 15-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190318  200 000,00  19.03.2018  18.03.2019 


Датасы: 13.03.2018 

2018-жылдын 16-мартында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери   Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Чыгаруу датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA05230319  800 000,00  7,00%  19.03.2018  19.03.2023  19.09.2018 
19.03.2019 
19.09.2019 
19.03.2020 
19.09.2020 
19.03.2021 
19.09.2021 
19.03.2022 
19.09.2022 
19.03.2023 

 

Датасы: 12.03.2018 

2018-жылдын 13 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180321  2 500 000,0  14.03.2018  21.03.2018 
BD013180613  1 000 000,0  14.03.2018  13.06.2018 

 

Датасы: 06.03.2018 

2018-жылдын 06-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,71% жана 5,00% түзгөн.   

 

Датасы: 05.03.2018 

2018-жылдын 06 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180314  2 000 000,0  07.03.2018  14.03.2018 
BD013180606  1 000 000,0  07.03.2018  06.06.2018 

 

Датасы: 03.03.2018 

2018-жылдын 09-март күнү эс алуу күнү катары жарыялангандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги МКВ боюнча аукцион өткөрүү күнүн 2018-жылдын 09-мартынан 15-мартына жылдырганын жарыялаган 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
15.03.2018  19.03.2018  GD052190318  12 ай  200,00  

 

Датасы: 01.03.2018 

2018-жылдын 01-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,24% түзгөн. 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke