«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Датасы: 02.10.2017

2017-жылдын 3 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө мөөнөтү

BD001171011

1 000 000,0

04.10.2017

11.10.2017

BD013180103

500 000,0

04.10.2017

03.01.2018

 

Датасы: 03.10.2017

2017-жылдын 3-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,25% жана 5,00% түзгөн.

Датасы: 04.10.2017

2017-жылдын 5-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Чыгаруу көлөмү (миң сом)

Чыгаруу күнү

Төлөө мөөнөтү

GD026180409

25 000,00

09.10.2017

09.04.2018

 

Датасы: 05.10.2017

2017-жылдын 5-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,99 % түзгөн.

Датасы: 09.10.2017

2017-жылдын 10 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө мөөнөтү

BD001171018

500 000,0

11.10.2017

18.10.2017

BD004171108

1 500 000,0

11.10.2017

08.11.2017

BD013180110

500 000,0

11.10.2017

10.01.2018

 

Датасы: 10.10.2017

2017-жылдын 12-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү (миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013180115

10 000,00

16.10.2017

15.01.2018

GD052181015

70 000,00

16.10.2017

15.10.2018

 

Датасы: 10.10.2017

2017-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

№ эмиссии

Объем выпуска (тыс. сом)

Купонная ставка

Дата выпуска

Дата погашения

Дата выплат купонов

GBA03201016

200 000,00

9,00%

16.10.2017

16.10.2020

16.04.2018

16.10.2018

16.04.2019

16.10.2019

16.04.2020

16.10.2020

 

Датасы: 10.10.2017

2017-жылдын 10-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,89%, 3,59% жана 5,00% түзгөн.

Датасы: 12.10.2017

2017-жылдын 12-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,59% түзгөн.

 

Датасы: 13.10.2017

2017-жылдын 13-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00 % түзгөн.

Датасы: 13.10.2017

2017-жылдын 16-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат.

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:

Эмиссиянын №

GBA03201016

Эмиссиянын көлөмү,

млн. сом

150,00

Кирешелүүлүк (%)

11,00

Баасы (сом)

95,00

Чыгаруу күнү

16.10.2017

Төлөө күнү

16.10.2020

 

Датасы: 16.10.2017

2017-жылдын 17 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө мөөнөтү

BD001171025

500 000,0

18.10.2017

25.10.2017

BD004171115

500 000,0

18.10.2017

15.11.2017

BD013180117

500 000,0

18.10.2017

17.01.2018

 

Датасы: 16.10.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 16-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,00 млн. сомду түзгөн.

Датасы: 17.10.2017

2017-жылдын 17-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,62%, 3,87% жана 5,00% түзгөн.

Датасы: 17.10.2017

2017-жылдын 19-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

 

Эмиссиянын №

Чыгаруу көлөмү (миң сом)

Чыгаруу күнү

Төлөө мөөнөтү

GD026180423

25 000,00

23.10.2017

23.04.2018

 

Датасы: 19.10.2017

2017-жылдын 19-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,90 % түзгөн.

Датасы: 23.10.2017

2017-жылдын 24 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

 

Эмиссиянын

Эмиссиянын

көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө

мөөнөтү

BD001171101

500 000,0

25.10.2017

01.11.2017

BD013180124

500 000,0

25.10.2017

24.01.2018

 

Датасы: 24.10.2017

2017-жылдын 24-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,39% жана 5,00% түзгөн.

Датасы: 25.10.2017

2017-жылдын 26-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013180129

10 000,00

30.10.2017

29.01.2018

GD052181029

70 000,00

30.10.2017

29.10.2018

 

Датасы: 25.10.2017

2017-жылдын 27-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү (миңсом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA02191030

150 000,00

8,00%

30.10.2017

30.10.2019

30.04.2018

30.10.2018

30.04.2019

30.10.2019

 

Датасы: 26.10.2017

2017-жылдын 26-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,52% түзгөн.

Датасы: 27.10.2017

2017-жылдын 27-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,64% түзгөн.

Датасы: 28.10.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.

МКВ

Аукцион өтө турган күнү

Чыгаруу күнү

Каттоо номери

МКВнын чыгаруу көлөмү

Бардыгы болуп

3 айлык

6 айлык

12 айлык

02.11.2017

08.11.2017

GD026180509

 

30,00

 

30,00

09.11.2017

13.11.2017

GD013180212

10,00

   

70,00

GD052181112

   

60,00

16.11.2017

20.11.2017

GD026180521

 

30,00

 

30,00

23.11.2017

27.11.2017

GD013180226

10,00

   

70,00

GD052181126

   

60,00

Жыйынтыгы:

20,00

60,00

120,00

200,00

 

МКО

Аукцион өтө турган күнү

Чыгаруу күнү

Каттоо номери

Пайыздык чен

Жүгүртүү мөөнөтү

МКОнун чыгаруу көлөмү

17.11.2017

20.11.2017

GBA10271120

12%

10 жыл

300,00

24.11.2017

27.11.2017

GBA02191127

8%

2 жыл

2000,00

Жыйынтыгы:

500,00

 

Датасы: 30.10.2017

2017-жылдын 31 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын

Эмиссиянын

көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө

мөөнөтү

BD001171108

500 000,0

01.11.2017

08.11.2017

BD013180131

500 000,0

01.11.2017

31.01.2018

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke