Датасы: 30.10.2018 

2018-жылдын 30-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,69%, 2,90%, 4,21% жана 4,75% түзгөн.   


Датасы: 30.10.2018 

2018-жылдын 1-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052191104  200 000,00  05.11.2018  04.11.2019 


Датасы: 29.10.2018 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Жүгүртүү мөөнөтү  МКВнын чыгаруу көлөмү 
01.11.2018  05.11.2018  GD052191104  12 ай  200,00  
Жыйынтыгы:  200,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен  Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
16.11.2018  19.11.2018  GBA07251119  8%  7 жыл  1 400,00  
23.11.2018  26.11.2018  GBA02201126  6%  2 жыл  400,00  
Жыйынтыгы:  1 800,00 

 

Датасы: 29.10.2018 

2018-жылдын 30-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001181107  950 000,0  31.10.2018  07.11.2018 
BD004181128  400 000,0  31.10.2018  28.11.2018 
BD013190130  550 000,0  31.10.2018  30.01.2019 
BD026190501  100 000,0  31.10.2018  01.05.2019 


Датасы: 26.10.2018 

2018-жылдын 26-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 8,85 % түзгөн.  


Датасы: 24.10.2018 

2018-жылдын 26-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA03211029  500 000,00  6,00%  29.10.2018  29.10.2021 

29.04.2019 

29.10.2019 

29.04.2020  

29.10.2020 

29.04.2021  

29.10.2021 


Датасы: 24.10.2018 

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталардын 2018-жылдын 24-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 23.10.2018 

2018-жылдын 24-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү  91 күн 
Эмиссия №   BD013190123 
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом   300,00 
Кирешелүүлүк (%)   4,09 
Баасы (сом)   9 897,67 
Эмиссия күнү   24.10.2018 
Төлөө күнү   23.01.2019 


Датасы: 23.10.2018 

2018-жылдын 23-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,57% жана 4,09% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 28 жана 182-күндүк ноталардын аукциондору тиешелүүлүгүнө жараша суроо талаптын жоктугуна жана катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 22.10.2018 

2018-жылдын 23-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001181031  500 000,0  24.10.2018  31.10.2018 
BD004181121  200 000,0  24.10.2018  21.11.2018 
BD013190123  300 000,0  24.10.2018  23.01.2019 
BD026190424  100 000,0  24.10.2018  24.04.2019 


Датасы: 18.10.2018 

2018-жылдын 18-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,98% түзгөн. 

Датасы: 16.10.2018 

2018-жылдын 18-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052191021  100 000,00  22.10.2018  21.10.2019 


Датасы: 16.10.2018 

2018-жылдын 16-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,27%, 2,65% жана 4,01% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

Датасы: 15.10.2018 

2018-жылдын 16-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001181024  900 000,0  17.10.2018  24.10.2018 
BD004181114  400 000,0  17.10.2018  14.11.2018 
BD013190116  300 000,0  17.10.2018  16.01.2019 
BD026190417  100 000,0  17.10.2018  17.04.2019 

 

Датасы: 12.10.2018 

2018-жылдын 12-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,45% түзгөн.  

Датасы: 10.10.2018 

2018-жылдын 12-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA10281015  1 500 000,00  10,00%   15.10.2018  15.10.2028  15.04.2019 
15.10.2019 
15.04.2020 
15.10.2020 
15.04.2021 
15.10.2021 
15.04.2022 
15.10.2022 
15.04.2023 
15.10.2023 
15.04.2024 
15.10.2024 
15.04.2025 
15.10.2025 
15.04.2026 
15.10.2026 
15.04.2027 
15.10.2027 
15.04.2028 
15.10.2028 

 

Датасы: 10.10.2018 

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталардын 2018-жылдын 10-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн.  

Датасы: 09.10.2018 

2018-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү  91 күн 
Эмиссия №   BD013190109 
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом   200,00 
Кирешелүүлүк (%)   4,13 
Баасы (сом)   9 896,68 
Эмиссия күнү   10.10.2018 
Төлөө күнү   09.01.2019 

 

Датасы: 09.10.2018 

2018-жылдын 09-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,03%, 2,33%, 4,13% жана 4,69% түзгөн.   


Датасы: 08.10.2018 

2018-жылдын 09-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001181017  900 000,0  10.10.2018  17.10.2018 
BD004181107  400 000,0  10.10.2018  07.11.2018 
BD013190109  400 000,0  10.10.2018  09.01.2019 
BD026190410  100 000,0  10.10.2018  10.04.2019 


Датасы: 04.10.2018 

2018-жылдын 4-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,93% түзгөн. 


Датасы: 03.10.2018 

2018-жылдын 4-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052191007  100 000,00  08.10.2018  07.10.2019 


Датасы: 02.10.2018 

2018-жылдын 02-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,95%, 2,16%, 4,06% жана 4,70% түзгөн.   


Датасы: 01.10.2018 

2018-жылдын 02-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001181010  800 000,0  03.10.2018  10.10.2018 
BD004181031  500 000,0  03.10.2018  31.10.2018 
BD013190102  400 000,0  03.10.2018  02.01.2019 
BD026190403  100 000,0  03.10.2018  03.04.2019 


Датасы: 01.10.2018 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион өтө турган  күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
04.10.2018  08.10.2018  GD052191007  12 ай  100,00  
18.10.2018  22.10.2018  GD052191021  12 ай  100,00  
Жыйынтыгы:  200,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
12.10.2018  15.10.2018  GBA10281015  10%  10 жыл  1 500,00  
26.10.2018  29.10.2018  GBA03211029  6%  3 жыл  500,00  
Жыйынтыгы:  2 000,00 
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke