Датасы: 30.01.2018

2018-жылдын 30-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,05% жана 4,98% түзгөн.   


Датасы: 30.01.2018

2018-жылдын 1-февралында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD026180806  30 000,00  05.02.2018  06.08.2018 


Датасы: 30.01.2018

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын бирдин айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ            (млн.сом)  
Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  МКВнын чыгаруу көлөмү  Бардыгы болуп 
6 ай  12 ай 
01.02.2018  05.02.2018  GD026180806  30,00      30,00  
08.02.2018  12.02.2018  GD052190211    100,00  100,00  
15.02.2018  19.02.2018  GD026180820  30,00     30,00  
22.02.2018  26.02.2018  GD052190225    100,00  100,00 
Жыйынтыгы:  60,00  200,00  260,00  

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
09.02.2018  12.02.2018  GBA03210212  6%  3 жыл  300,00  
16.02.2018  19.02.2018  GBA07250219  8%  7 жыл  800,00  
Жыйынтыгы:  1 100,00 


Датасы: 29.01.2018

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 29-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 250,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 29.01.2018

2018-жылдын 30 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180207  2 000 000,0  31.01.2018  07.02.2018 
BD013180502  1 000 000,0  31.01.2018  02.05.2018 


Датасы: 26.01.2018

2018-жылдын 26-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,50% түзгөн.  


Датасы: 26.01.2018

2018-жылдын 29 январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA02200129 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  250,00 
Кирешелүүлүк (%)  8,50 
Баасы (сом)  99,10 
Чыгаруу күнү  29.01.2018 
Төлөө күнү  29.01.2020 


Датасы: 25.01.2018

2018-жылдын 25-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,25% түзгөн. 


Датасы: 23.01.2018

2018-жылдын 25-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190128  100 000,00  29.01.2018  28.01.2019 


Датасы: 23.01.2018

2018-жылдын 26-январында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA02200129  250 000,00  8,00%   29.01.2018  29.01.2020  29.07.2018 
29.01.2019 
29.07.2019 
29.01.2020 


Датасы: 23.01.2018

2018-жылдын 23-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,08% жана 4,96% түзгөн.   


Датасы: 22.01.2018

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 22-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 1 800,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 22.01.2018

2018-жылдын 23 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180131  2 000 000,0  24.01.2018  31.01.2018 
BD013180425  1 000 000,0  24.01.2018  25.04.2018 


Датасы: 19.01.2018

2018-жылдын 22 январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA10280122 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  1 800,00 
Кирешелүүлүк (%)  17,50 
Баасы (сом)  74,44 
Чыгаруу күнү  22.01.2018 
Төлөө күнү  22.01.2028 


Датасы: 19.01.2018

2018-жылдын 19-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 17,50% түзгөн.  


Датасы: 18.01.2018

Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча 2018-жылдын 18-январында өткөрүлгөн аукцион Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 16.01.2018

2018-жылдын 16-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,49% жана 4,98% түзгөн.   


Датасы: 15.01.2018

2018-жылдын 16 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180124  2 000 000,0  17.01.2018  24.01.2018 
BD013180418  1 000 000,0  17.01.2018  18.04.2018 


Датасы: 15.01.2018

2018-жылдын 18-январында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD026180723  50 000,00  22.01.2018  23.07.2018 


Датасы: 15.01.2018

2018-жылдын 19-январында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA10280122  1 000 000,00  12,00%   22.01.2018  22.01.2028  22.07.2018 
22.01.2019 
22.07.2019 
22.01.2020 
22.07.2020 
22.01.2021 
22.07.2021 
22.01.2022 
22.07.2022 
22.01.2023 
22.07.2023 
22.01.2024 
22.07.2024 
22.01.2025 
22.07.2025 
22.01.2026 
22.07.2026 
22.01.2027 
22.07.2027 
22.01.2028 


Датасы: 11.01.2018

2018-жылдын 11-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,30% түзгөн. 


Датасы: 10.01.2018

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 91-күндүк ноталардын 2018-жылдын 10-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча 7-күндүк Улуттук банкынын ноталардын көлөмү 500,00 млн. сомду түзгөн. Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын кошумча жайгаштыруусу суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 09.01.2018

2018-жылдын 10 январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн 7-күндүк жана 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:

Жүгүртүү мөөнөтү 7 күн 91 күн
Эмиссия № BD001180117 BD013180411
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом 500,0 500,0
Кирешелүүлүк (%) 2,76 5,00
Баасы (сом) 9 994,64 9 875,19
Эмиссия күнү 10.01.2018 10.01.2018
Төлөө күнү 17.01.2018 11.04.2018


Датасы: 09.01.2018

2018-жылдын 11-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190114  100 000,00  15.01.2018  14.01.2019 


Датасы: 09.01.2018

2018-жылдын 09-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,76% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 08.01.2018

2018-жылдын 09 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180117  1 500 000,0  10.01.2018  17.01.2018 
BD013180411  1 500 000,0  10.01.2018  11.04.2018 


Датасы: 04.01.2018

Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча 2018-жылдын 4-январында өткөрүлгөн аукцион Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 04.01.2018

2018-жылдын 04-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,89%, 4,68% жана 5,00% түзгөн.   

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke