Көп каналдуу

Факс

4d kg

 

Депозит «Halyk - Балалык» (16 жашка чейин)
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени, АКШ $
12 11 % 2 %
18 11,5 % 2,5 %
24, 36, 48, 60,
72, 84, 96, 108, 120, 132,
144, 156, 168, 180, 192
11,5 % 3 %

 

· %төлөп берүү – мөөнөтү аяктаганда.

· Толуктоо – ООБА, 100 сомдон/ 100 АКШ $ жогору.

· Кайсы бир бөлүгүн эсептен чыгарып алуу – ЖОК.

· Депозиттин минималдуу суммасы / кайсы бир бөлүгүн эсептен чыгарып алуудан кийин минималдуу калдык : 1 000 сом / 100 АКШ $.

501 narod 401 403
 faster 1 406 contact_2 bereke