Көп каналдуу

Факс

3d kg

 

Депозит «Народный – топтоо менен»
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени, АКШ $
12 11 % 2 %
18 11,5 % 2,5 %
24, 36, 48, 60 11,5 % 3 %

 

• % төлөп берүү – мөөнөтү аяктаганда.

• Толуктоо – ООБА, 100 сомдон / 100 АКШ $ жогору.

• Кайсы бир бөлүгүн эсептен чыгарып алуу – ЖОК.

• Депозиттин минималдуу суммасы – 100 сом / 50 АКШ $.

501 narod 401 403
 faster 1 406 contact_2 bereke