Көп каналдуу

Жараткан жерибизге ынтымак, тынчтык, береке, элибизге сабырдуулук,
биримдик, бакты-таалай берсин!

orozo

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke