Көп каналдуу

Факс

Урматтуу кардарлар!

“Халык Банк Кыргызстан» ААК Башкармалыгынын 24.10.2017-ж. №51-12 чечими менен 2017-жылдын 1-ноябрынан тартып жеке жактар үчүн депозиттик линейкага киргизилген өзгөртүүлөр бекитилди:

Төмөнкү шарттары менен «Halyk – Универсал» жаңы мөөнөттүү депозити киргизилди:

  • Депозит ачуудагы минималдуу сумма– 15 000 сом / 200 $ АКШ.
  • % төлөө – мөөнөттүн аягында.
  • Толуктоо – мүмкүн, сумма чектелбейт.
  • Жарым-жартылай алуу - мүмкүн, бирок күнүнө 1 жолудан көп эмес. Депозиттин азайтылбаган суммасы учурдагы калдыктын 80%ынан тартып, бирок 15 000 сом / 200$ АКШ аз эмес.
  • Аманатчынын демилгеси боюнча «Halyk – Универсал» аманатынын келишими мөөнөтүнөн эрте бузулган учурда банк депозиттин негизги суммасын гана төлөп берет.

Жеке жактар үчүн депозиттердин бардык түрлөрү.

501 narod 401 403
  406 contact2 bereke