Урматтуу кардарлар!

«Халык Банк Кыргызстан» ААК, 30.07.2018-ж. тартыпбажы төлөмдөрүнКазакстан Республикасынын бажы постторунда «Казакстан Эл Банкы» АКнын POS-терминалдары аркылуутөлөө учурунда «Казакстан Эл Банкы» АК тарабынан Visa эл аралык төлөм карталары үчүн түзүлгөн тарифтер боюнча кармала тургандыгын билдирет:

Бажы төлөмдөрү Тарифтин өлчөмү
 - 1 тенгеден 10 000 тенгеге чейин 1,8% мин. 100 тенге
 - 10 001 тенгеден 50 000 тенгеге чейин 0,9% мин. 200 тенге
 - 50 001 тенгеден100 000 тенгеге чейин 0,65%, мин. 500 тенге
 - 100 001 тенгеден 1 000 000 тенгеге чейин 0,15%, мин. 700 тенге
 - 1 000 000 тенге жана андан өйдө 3 000 тенге

 

Урматтоо менен,

«Халык Банк Кыргызстан» ААК!

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke