Көп каналдуу

Факс

Урматтуу кардарлар,

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 2019-жылдын 7-февралынан тартып «Казахстан Эл Банкы» АКда кытай юанисинде жана швейцария франкында корресподенттик эсептерди ачты. Толук маалымат алуу үчүн: http://www.halykbank.kg/kg/bank-jonundo/banki-korrespondentter.html шилтеме боюнча таанышууга болот.

501 narod 401 403
 faster 1 406 contact_2 bereke