Халык Банк Кыргызстан» ААК төлөм карталары менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөрүн активдүү түрдө өнүктүрүп келе жатат. Биз ар дайым биздин кардарлар үчүн сервисти жакшыртууга умтулабыз!

Ар кандай иштери менен Кыргызстанда да, Казакстанда да көпкө жүргөн жарандарга ыңгайлуу болушу үчүн биз кошуна өлкөнүн ири банктары: «Казакстан Эл Банкы» АК жана «Казкоммерцбанк Казакстан» АК тарабынан чыгарылган төлөм карталарын биздин банктын кассалары аркылуу толуктоо боюнча кызмат көрсөтүүнү ишке киргиздик.

Бул кызмат өз убагында киргизилди, себеби Кыргызстан жана Казакстандын ортосунда тыгыз байланыштар түзүлгөн жана көпчүлүк жарандарда эки өлкөнүн тең төлөм карталары бар.

«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын бөлүмдөрүнүн даректери менен http://www.halykbank.kg/ru/filialy.html шилтеме боюнча таанышууга болот.

Төлөм карталарын тейлөөгө карата бардык маселелер боюнча банктын бөлүмдөрүнө же:
+996 312 90 11 41,
+996 312 32 38 43
телефондору боюнча кайрылсаңыздар болот.

popolnenie cart

 

 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke