Көп каналдуу

«Мобильник» ЖЧКнын лицензиясы убактылуу токтотулгандыгына байланыштуу, «Халык Банк Кыргызстан» ААК Банктын субагенти болуп саналган «MOBILNIK» (МОБИЛЬНИК) ЖЧК менен Банктын банкоматтары аркылуу Кыргыз Республикасынын мобилдик операторлорунун кызмат көрсөтүү (телефондун балансына бирдиктерди жүктөө) боюнча акыларын төлөөдөгү кызмат көрсөтүүлөргө карата субагенттик келишимди бир тараптуу тартипте бузат.

Жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke