Урматтуу кардарлар!

2019-жылдын 13-майынан тартып юридикалык жактар үчүн банктын кызматтарына жаңы тарифтердин күчүнө киргендиги жөнүндө сиздерге билдиребиз. Өзгөрүүлөр ПОС – терминалдар аркылуу соода ишканаларын/сервисти тейлөө үчүн комиссиялар бөлүгүндө болду:

Кызматтардын аталышы Банктын тарифи, салыктарды эсепке алуу менен Эскертүү
6. Башка операциялар
6.9 ПОС – терминалдар аркылуу соода ишканаларын/сервисти тейлөө үчүн комиссия    
  VISAкарточкалары боюнча 2 % Операциянын суммасынан
  Элкарт карточкалары боюнча 1,5 % Операциянын суммасынан

 

new tarif

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke