«Халык Банк Кыргызстан» ААК акчалай сыйлык берүү аркылуу эч кандай сурамжылоолорду жүргүзбөй тургандыгын расмий түрдө жарыялайт.

Бир аз эле мурда биздин банктын атынан белгисиз бир адамдар сурамжылоолорду жүргүзүү үчүн ири суммадагы акчаларды сунуштайт деген маалымат социалдык желелерде пайда болду.

Ушуга байланыштуу, алдамчылардын калп убада сөздөрүнө ишенбегенге жана баарыңарды ушундайлардан сак болууга чакырабыз!

atansion

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke