Урматтуу кардарлар,
Түркистан облусунун Арыс шаарынын (Казахстан) аскер кампасында (склад) (2019-ж. 24-июнунда) болгон жарылуудан жабыркаган тургундарга материалдык жардам чогултуу үчүн банкта эсептешүү эсеби ачылды. Жардамды чогултуу эсеби 2019-жылдын 12-июлуна чейин ачык.

Банктын филиалдары аркылуу эсепти накталай толуктоо жана улуттук
валютада эсепке накталай эмес которуу үчүн реквизиттер
"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Дареги: Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
РСИ коду жана аталышы: 999 УККН
ИСИ 01204199910016
Алуучунун Банкы БИК: 125001
Алуучу-Банктын аталышы: "Халык Банк Кыргызстан" ААК
Алуучунун Э/Э: 1250120000019142
Алуучунун аталышы:
АРЫС ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНА КАЙРЫМДУУЛУК//МАТЕРИАЛДЫК ЖАРДАМ

 

Банктын филиалдары аркылуу эсепти АКШ долларында
накталай толуктоо үчүн реквизиттер
"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Дареги: Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
РСИ коду жана аталышы: 999 УККН
ИСИ 01204199910016
Алуучунун Банкы БИК: 125001
Алуучу-Банктын аталышы: "Халык Банк Кыргызстан" ААК
Алуучунун Э/Э: 1250120100012297
Алуучунун аталышы:
АРЫС ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНА КАЙРЫМДУУЛУК//МАТЕРИАЛДЫК ЖАРДАМ


Эсепке АКШ долларында накталай эмес которуу үчүн реквизиттер
"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Дареги: Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Алуучу-Банктын SWIFTи: МAKA KG 22
Алуучу-Банктын аталышы: "Халык Банк Кыргызстан" ААК
Алуучунун Э/Э: 1250120100012297
Алуучунун аталышы:
АРЫС ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНА КАЙРЫМДУУЛУК//МАТЕРИАЛДЫК ЖАРДАМ
Банк-корреспонденттин аталышы: «СБЕРБАНК» ПАК
Банк-корреспонденттин SWIFTи: SABRRUMM

 

Банктын филиалдары аркылуу эсепти казак тенгесинде накталай толуктоо үчүн реквизиттер
"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Дареги: Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
РСИ коду жана аталышы: 999 УККН
ИСИ 01204199910016
Алуучунун Банкы БИК: 125001
Алуучу-Банктын аталышы: "Халык Банк Кыргызстан" ААК
Алуучунун Э/Э: 1250120400001268
Алуучунун аталышы:
АРЫС ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНА КАЙРЫМДУУЛУК//МАТЕРИАЛДЫК ЖАРДАМ


Казак тенгесинде накталай эмес которуу үчүн реквизиттер
Алуучу: "Халык Банк Кыргызстан" ААК
Дареги: Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Алуучу-Банктын эсеби: KZ766010011000046793
БИН Халык Банк Кыргызстан 980750015238
SWIFT МAKA KG 22
БИН Казахстан Эл Банкы: 940140000385
Алуучу-Банктын аталышы: "Казахстан Эл Банкы " АК
Банк-корреспонденттин SWIFTи: HSBKKZKX
БИК: NBRKKZKX
Төлөм багыты: кайрымдуулук/материалдык жардам, Э/Э № 1250120400001268, алуучу:
АРЫС ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНА КАЙРЫМДУУЛУК//МАТЕРИАЛДЫК ЖАРДАМ

help

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke