Урматтуу кардарлар! 

Сиздерге 2019-жылдын 8-июлунан тартып депозиттер боюнча юридикалык жана жеке жактар үчүн жаңы пайыздык чендер күчүнө кире тургандыгы жөнүндө билдиребиз:  

ЖЕКЕ ЖАКТАР ҮЧҮН ДЕПОЗИТТЕР БОЮНЧА ШАРТТАР:

Halyk - Универсалдуу
Мезгили (ай) СОМ,% чени АКШ $,% чени    

% төлөө - мөөнөтү аяктаганда төлөнөт.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Жарым-жартылайын алуу - ООБА, бир күндө 1 жолу, андан көп эмес.

Депозиттин төмөндөгүс калдык суммасы ошол күндөгү калдыктан 80%, бирок 15 000 сом / 200 АКШ $ кем эмес.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма – 15 000 сом / 200 АКШ $.

3 1% 0,5 %
6 4% 1 %
9 6% 1,5 %
12 8,5% 2%
18 9,5% 2,5 %
Народный –пенсиялык
Мезгили (ай) СОМ, % чени АКШ $, % чени    

% төлөө - ай сайын төлөнөт.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Жарым-жартылайын алуу - ЖОК.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма – 0 сом / 200 АКШ $.

Пенсиялык күбөлүгү бар болсо /50 жаштан тартып ачылат.

3 2,5% 1 %
6 6,5% 2 %
12 10% 3 %
Народный – төлөп берүүлөр менен
Мезгили (ай) СОМ, % чени АКШ $, % чени    

% төлөө– ай сайын ЭЛКАРТ төлөм картасына төлөнөт.

Депозиттик эсепти толуктоо жана жарым-жартылайын алуу - ЖОК.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма – 4000 сом / 200 АКШ $.

3 2% 1 %
6 4,5% 1 %
12 9,5% 2 %
24,36,48,60 10% 2,5 %
Народный – топтоочу
Мезгили (ай) СОМ, % чени АКШ $, % чени    

% төлөө - мөөнөтү аяктаганда төлөнөт.

Толуктоо – ООБА, 100 сомдон / 100 АКШ $ тарта.

Жарым-жартылайын алуу - ЖОК.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма - 100 сом / 50 АКШ $.

Мөөнөтүнөн мурда алган учурда, эсептелген пайыздардын суммасынан 50% төлөнөт.

12 9% 2 %
18 10% 2,5 %
24,36,48,60 11% 3 %
Halyk Балалык (16 жашка чейин)
Мезгили (ай) СОМ, % чени АКШ $, % чени    

% төлөө - мөөнөтү аяктаганда төлөнөт.

Толуктоо– ООБА, 100 сомдон / 100 АКШ $ тарта.

Жарым-жартылайын алуу - ЖОК.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма - 1000 сом / 100 АКШ $.

12 9% 2 %
18 10% 2,5 %
24, 36, 48,60,72,84,96, 108,120,132,144156,168,18,192 10,5% 3%
Народный –VIPстандарты
Мезгили (ай) СОМ, % чени АКШ $, % чени    

% төлөө - мөөнөтү аяктаганда төлөнөт.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Жарым-жартылайын алуу – ООБА, депозиттин төмөндөгүс калдык суммасынын 80% сакталган учурда, бирок 5 млн. сомдон / 100 миң АКШ $ кем эмес.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма: 5 млн. сом / 100 миң АКШ $.

12 10% 3%
24 10,5% -

 

 

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕР ҮЧҮН:

Талап боюнча төлөнүүчү депозит:
Аталышы СОМ, % чени USD$, % чени     USDбашка, чет элдик валютада % чени
Талап боюнча төлөнүүчү 0% 0% 0%

 

*Мөөнөттүү депозиттер:
Мезгили (ай) СОМ, % чени USD$, % чени     USDбашка, чет элдик валютада % чени
6 4,5% - -
9 5,5% - -
12 8,5% 1,5% -
18 9,5% 2% -
24 10,0% 2,5% -

 

*Юридикалык жактар үчүн мөөнөттүү депозиттер боюнча ушул пайыздык чендер, улуттук валютада 100 000,00 сомду жана чет элдик валютада 2 500,00 АКШ долларын түзгөн аманаттын минималдуу өлчөмүн эсепке алуу менен түзүлөт. Юридикалык жак тарабынан депозит мөөнөтүнөн мурда эсептен чыгарып алынса, пайыздар талап боюнча төлөнүүчү депозиттин чени боюнча эсептелет, башкача айтканда, 0%.    
% төлөө - мөөнөтү аяктаганда төлөнөт. Толуктоо, жарым-жартылайын алуу – ЖОК.

 

 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke