«Халык Банк Кыргызстан» ААК өзүнүн кардарларына алардын акча каражаттарынын ишенимдүү сакталышына кепилдик берет*.

Биз бардык депозиттик продукттар боюнча пайдалуу шарттарды жана атаандаштыкка жөндөмдүү пайыздык чендерди сунуштайбыз.

Жеке жактар үчүн депозиттик эсеп ачуу бизде акысыз жана аманаттардын мөөнөттөрүн 3 айдан 16 жылга чейин кеңири тандоого мүмкүнчүлүк бар.

«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын туруктуулугун жана ишенимдүүлүгүн тандоо менен миңдеген аманатчылар өздөрүнүн акчаларын бизге ишенип салышат.  

Аманатчылардын бардык каалоолорун эске алуу менен биз депозиттик программаны жакшырттык жана шарттарын бир топ ыңгайлуу жана пайдалуу кылып түздүк.

Башкармалыктын 21.05.2020. № 40-10чечимине ылайык, пайыздык чендери жана шарттары 02.06.2020-ж. тартып күчүнө кирет.

Halyk -Универсалдуу
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү –мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Толуктоо же Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу - ООБА, бир күндө 1 (бир) жолудан ашык эмес. Депозиттин төмөндөгүс калдыгы ошол күндөгү калдыктын 80%, бирок 15 000сомдон / АКШ 200$ кем эмес.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– 15 000 сомдон / 200 АКШ $ өйдө.

3 1% 0,3%
6 4,5% 0,5%
9 6,5% 0,8%
12 9% 1%
18 10%  
“Народный” –пенсиялык
Мезгили (ай.) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү –ай сайын.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу- жок

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– 0 сомдон / 200 АКШ $ өйдө.

Пенсиялык күбөлүгү бар болсо/50 жаштан тартыпачылат.

3 3% 0,5%
6 7,5% 1%
12 11% 1,25%
“Народный” – төлөп берүү менен
Мезгили (ай.) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү - Элкарттөлөм картасына которуу менен ай сайын.

Депозиттик эсепти толуктоо же эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу- жок

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– – 4000 сомдон / 200 АКШ $ өйдө.

3 2% 0,5%
6 5% 0,5%
12 10% 1%
24,36 11%  
“Народный” –топтоочу
Мезгили (ай.) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү –мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, 100 сомдон/ АКШ 100$ өйдө.

Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу - жок

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– - 100 сомдон / 50 АКШ $ өйдө.

Депозитти мөөнөтүнөн мурда алган учурда, эсептелген пайыздардын суммасынан 50% төлөнүп берилет.

12 9,5% 0,5%
18 11%  
24,36 12%  
Halyk –Балалык(16 жашка чейин)
Мезгили (ай.) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү –мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, 100 сомдон/ 100 АКШ $ өйдө.

Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу - жок

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– - 1000 сомдон / 100 АКШ $ өйдө.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– - 1000 сомдон / 100 АКШ $ өйдө.

12 9,5% 0,5%
18 10,5% 1%
24, 36, 48,60,72,84,96, 108,120,132,144,156,168,180,192 12%  
“Народный” –VIPстандарттык
Мезгили (ай.) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү –мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу - ООБА, депозиттин төмөндөгүс калдыгынын 80% сакталган учурда, бирок 5 млн. сомдон / 100 миң АКШ $кем эмес.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– - 5 млн. сомдон / 100 миң АКШ $ өйдө.

12 10,5% 1,25%
24 11,5%  
         

Эскертүү:

Мөөнөттүү депозиттер боюнча натыйжалуу пайыздык чени, сом менен 1,01% дан 11,57%га чейин, АКШ доллары менен 0,3% дан 1,26% чейин, депозитти жайгаштыруунун шартына жараша.

• Сыйлык акы, ар бир толук айды 30 күн, бир жылда 360 күн деп эсептөө менен эсептелет.

• Көрсөтүлгөн пайыздык чендер жылдык болуп саналат.

• Автоматтык түрдө узартуу (пролонгация)–келишимдин узартылган датасында колдонуудагы пайыздык чендери, шарттары менен жана ошол эле мөөнөткө узартылат.

• Банк эсеп/эсептер боюнча операциялардын көлөмүнө жараша жана рыноктук шарттардын өзгөрүшү сыяктуу башка факторлорго жараша кардарларга жогоруда көрсөтүлгөндөрдөн айырмаланган сыйлыктарды жана жекече комиссияларды белгилөө укугун өзүндө калтырат.

• *«Халык Банк Кыргызстан» ААК “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө”Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат жана катышуучу –банктардын Реестрине киргизилген.

Мыйзамга 2016-жылдын 20-августунда киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирген, аларга ылайык кепилденген учур келген учурда ар бир аманатчыга жана жеке ишкерлерге төлөнүп бериле турган компенсациянын өлчөмү 200 миң сомго чейин узартылган.

Депозиттерди коргоо Системасында банктын катышуусу жөнүндө 2009-жылдын 12-августундагы №15/09 күбөлүгү.

Ушул кызмат көрсөтүү боюнча кененирээк маалыматты Сиз байланыш-борборунун телефондору боюнча алсаңыз болот:

+996 312 988 330
+996 555 988 330
+996 770 988 330
+996 706 988 330

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke