«Халык Банк Кыргызстан» ААК өзүнүн кардарларына алардын акча каражаттарынын ишенимдүү сакталышына кепилдик берет*.

Биз бардык депозиттик продукттар боюнча пайдалуу шарттарды жана атаандаштыкка жөндөмдүү пайыздык чендерди сунуштайбыз.

Жеке жактар үчүн депозиттик эсеп ачуу бизде акысыз жана аманаттардын мөөнөттөрүн 3 айдан 16 жылга чейин кеңири тандоого мүмкүнчүлүк бар.

«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын туруктуулугун жана ишенимдүүлүгүн тандоо менен миңдеген аманатчылар өздөрүнүн акчаларын бизге ишенип салышат.  

Аманатчылардын бардык каалоолорун эске алуу менен биз депозиттик программаны жакшырттык жана шарттарын бир топ ыңгайлуу жана пайдалуу кылып түздүк.

Башкармалыктын 28.06.2019-ж. №37-13 буйругуна ылайык, пайыздык чендери жана шарттары 08.07.2019-ж. тартып күчүнө кирет.

Halyk  - Универсалдуу
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени, АКШ $

% төлөө – мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо - ООБА, сумма чектөөсүз.

Жарым-жартылай алуу - ООБА, бир күндө бир жолудан көп эмес.

Депозиттин төмөндөгүс калдык суммасы ошол күндөгү калдыктын 80%, бирок 15 000 сомдон / 200 АКШ $ кем эмес.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма - 15 000 сом / 200 АКШ $.

3 1% 0,5 %
6 4 % 1 %
9 6 % 1,5 %
12 8,5 % 2 %
18 9,5 % 2,5 %
Народный –  пенсиялык
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени, АКШ $

% төлөө – ай сайын.

Толуктоо - ООБА, сумма чектөөсүз.

Жарым-жартылай алуу - ЖОК.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма - 0 сом / 200 АКШ $.

Пенсиялык күбөлүктү көрсөткөн учурда ачылат.

3 2,5 % 1 %
6 6,5 % 2 %
12 10% 3 %
Народный –  төлөп берүүлөр менен
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени, АКШ $

% төлөө – ЭЛКАРТ картасына ай сайын.

Депозиттик эсепти толуктоо жана жарым жартылай алуу  -  ЖОК.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма – 4000 сом / 200 АКШ $

3 2% 1 %
6 4,5% 1 %
12 9,5% 2 %
24,36,48,60 10 % 2,5 %
Народный – топтоочу
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени, АКШ $

% төлөө – мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо - ООБА, 100 сомдон / 100 АКШ $ өйдө.

Жарым-жартылай алуу - ЖОК.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма - 100 сом / 50 АКШ $.

Мөөнөтүнөн мурда алган учурда эсептелген пайыздардын суммасынын 50% төлөнөт.

12 9 % 2 %
18 10 % 2,5 %
24,36,48,60 11% 3 %
Halyk – Балалык (16 жашка чейин)
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени, АКШ $

% төлөө – мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо - ООБА, 100 сомдон / 100 АКШ $ өйдө.

Жарым-жартылай алуу - ЖОК.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма - 1000 сом / 100 АКШ $.

12 9 % 2 %
18 10 % 2,5 %
24, 36, 48,60,72,84,96, 108,120,132,144,156,168,180,192 10,5 % 3 %
Народный –  VIP Стандарты
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени, АКШ $

% төлөө – мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо - ООБА, сумма чектөөсүз.

Жарым-жартылай алуу - ООБА, төмөндөгүс калдык сакталган учурда, депозиттин суммасынын 80%, бирок 5 млн. сомдон / 100 миң АКШ $ кем эмес.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма - 5 млн. сом / 100 миң АКШ $.

12 10 % 3%
24 10,5 % -

 

Эскертүү:

Сом менен мөөнөттүү депозиттер боюнча натыйжалуу пайыздык чени 1% дан баштап 10,97% га чейин, АКШ долларында, депозиттин жайгаштырылган шарттарына жараша, 0,5% дан баштап 3% га чейин.

• Сыйлыктар, ар бир толук айдын 30 күнү үчүн эсептөө менен бир жылда 360 күн эсепке алынып эсептелет..

• Көрсөтүлгөн пайыздык чендер жылдык болуп саналат.

• Автоматтык түрдө узартылат – келишим узартылган датада колдонулган пайыздык чендери менен ошол эле мөөнөткө жана шарттарга узартылат.

• Эсеп/эсептер боюнча операциялардын көлөмүнө жараша жана рыноктук шарттардын өзгөрүшү сыяктуу башка факторлорго жараша, кардарларга жогоруда көрсөтүлгөндөн айырмаланган жеке комиссияларды жана сыйлыктарды түзүүгө карата укугун Банк өзүндө калтырат.

• *«Халык Банк Кыргызстан» ААК “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат жана катышуучу-банктардын Реестрине киргизилген.

2016-жылдын 20-августунда Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирген, ошондуктан аларга ылайык, кепилдик берилген учур келгенде ар бир аманатчыга жана жеке ишкерлерге төлөнүп бериле турган компенсациянын өлчөмү 200 миң сомго чейин көбөйгөн.

Депозиттерди коргоо Системасында банктын катышуусу жөнүндө 2009-жылдын 12-августундагы №15/09 күбөлүгү.

    

Ушул кызмат боюнча толугураак маалыматты Сиз Банктын филиалдарындагы телефондор боюнча ала аласыз:

Бишкек ш.: +996 (312) 32-32-32, 56-56-56, 34-34-24, 68-68-68;

Кара-Балта ш.: +996 (3133) 3-32-36, 3-29-42;

Ош ш.: +996 (3222) 5-58-00, 4-42-38;

Кара-Суу ш.: +996 (3222) 4-21-00, (3232) 5-00-85;

Жалал-Абад ш.: +996 (3722) 2-32-17, 5-09-83, (312) 29 30 39;

Чолпон-Ата ш.: +996 (3943) 4-23-41, 4-23-86,

же банктын сактык кассаларынан.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke