Бүгүнкү күнү "Халык Банк Кыргызстан" жеке адамдарга насыя берүүнүн төмөнкү программаларын сунуштайт:

ИПОТЕКАЛЫК НАСЫЯ БЕРҮҮ

ПЕНСИЯЛЫК НАСЫЯ

КЕРЕКТӨӨЧҮ НАСЫЯЛАР

АВТОКРЕДИТТЕР

Эскертүү. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча белгиленген тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле кардар менен макулдаштыруу боюнча жекече тарифтерди/пайыздык чендерди рынок шарттарына жараша, ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгилөө укугун өзүнө калтырат.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke