Юридикалык жактарды түзүүсүз жеке ишкерлерди кошпогондо,

жеке адамдарга сунушталуучу кызматтарга тарифтер

№ п/п Кызматтын аталышы

Улуттук валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

Чет элдик валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

1.1. Талап боюнча төлөнүүчү эсеп ачуу* 100,00 сом  
  *Эмгек акы долбоорлорунун алкагында кызматчылардын эмгек акыларын которуу/чекене кредит берүүнүн кредиттик программаларын тейлөө үчүн талап боюнча төлөнүүчү эсеп ачуу акысыз  
1.2. Экинчи жана кийинки күндөлүк банктык эсептерди ачуу* 50,00 сом  
  *Жабылган эсептерди калыбына келтирүү 50,00 сом  
  *Эмгек акы долбоорлорунун алкагында кызматчылардын эмгек акыларын которуу/чекене кредит берүүнүн кредиттик программаларын тейлөө үчүн күндөлүкэсептердикалыбына келтирүү акысыз  
1.3. Мөөнөттүү депозиттик эсеп ачуу акысыз  
1.4. Эсепти жүргүзүү акысыз  
1.5. 12 айдын ичинде иштебеген эсепти тейлөө үчүн бир айлык комиссия Эсептеги каражаттардын калдыгынын өлчөмүндө, бирок 100 сомдон ашык эмес  

Эскертүү:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге карата кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт.

Кызыктырган бардык суроолор боюнча банктын филиалдарына же аманат кассаларына кайрылсаңыздар болот.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke