Көп каналдуу

Юридикалык жактарды түзүүсүз жеке ишкерлерди кошпогондо,

жеке адамдарга сунушталуучу кызматтарга тарифтер

№ п/п Кызматтардын аталыштары

Улуттук валютада

(КНС жана НСПны

эске алуусуз)

Чет өлкө

валютасында

(КНС жана НСПны

эске алуусуз)

2.1. Акча каражаттарды ички банктык, анын ичинде филиалдар арасында которуулар акысыз  
2.2. "Клиринг" системасы боюнча улуттук валютадагы акча каражаттардын чыгыш которуулары    
  бир төлөмдү которуу үчүн   ар бир которуу үчүн
  20 000 сомго чейин (толук) 10,00 сом ар бир которуу үчүн
  20 000,01 сомдон 100 000 сомго чейин (толук) 35,00 сом ар бир которуу үчүн
  100 000,01 сомдон 500 000 сомго чейин (толук) 50,00 сом ар бир которуу үчүн
  500 000,01 сомдон 1 000 000 сомго чейин (толук) 70,00 сом ар бир которуу үчүн
2.3. "ГРОСС" системасы боюнча төлөмдөр (клиринг сессиясына чейинки жана ал аяктагандан кийинки ошол күндүк төлөмдөр жана пакеттик клиринг системасында бир төлөмдүн максималдуу суммасына карата 1 млн. сомдук лимиттен ашкан төлөмдөр) 150,00 сом ар бир которуу үчүн
2.4. SWIFT системасы боюнча чет элдик валютадагы чыгыш төлөмдөр    
  RUB Россия рублинде жана KZT Казак тенгесинде(саат 15.00 кийинки KZT тенгесиндеги которуулар кийинки күн менен жөнөтүлөт) 0.1%
min 500 сом
max 10 000 сом
ар бир которуу үчүн
  АКШ долларында    
  Бенефициар(каражаттарды алуучу) тарабынан төлөнгөн учурдаүчүнчү банктардын (OUR) комиссиялары 0.2%
min 1 700 сом
max 20 000 сом
ар бир которуу үчүн
  Банк-корреспонденттин жана үчүнчү банктардын (OUR/OUR)комиссиялары кардар тарабынан төлөнгөн учурда 0.2%
min 1 700 сом
max 20 000 сом
(+үчүнчү банк-корреспонденттердин ком. 50$)
ар бир которуу үчүн
 

EUR жана башка евровалюталарда (GBP, CHF жана башкалар)

(бир төлөмдү которуу)

0.2%
min 2 000 сом
max 20 000 сом
ар бир которуу үчүн
  JPY (бир төлөмдү которуу) 0.2%
min 3 000 сом
max 20 000 сом
ар бир которуу үчүн
2.5. Тергөө, шарттарды өзгөртүү, түзөтүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, которууларды жок кылуу жана кайра кайтаруу, которууну кайталоо    
  улуттук валютада 50.00 сом ар бир арыз үчүн
  россия рублинде, казак тенгесинде 2 000,00 сом ар бир арыз үчүн
  чет элдик валютада (USD, EUR жана башка валюталар) 5 000,00 сом ар бир арыз үчүн
2.6. Которууга карата арызды толтуруу жана басып чыгаруу 60,00 сом ар бир арыз үчүн
2.7. "Народный" системасы боюнча эсеп ачпастан акча которуулар    
  улуттук валютада

суммадан0.1%

min 25 сом

 
  чет элдик валютада(USD)

суммадан0.1%

min 0.5 USD

 
  чет элдик валютада(EUR)

суммадан0.1%

min 0.5 EUR

 
  чет элдик валютада(RUB)

суммадан0.1%

min 40 RUB

 
  чет элдик валютада(KZT)

суммадан0.1%

min 120 KZT

 
2.8. "Unistream", "Western Union", "Contact", "Money Gram", "Золотая корона",   "Береке", "Faster" системалары боюнча акча которуулар. Төлөмдү жүргүзүүучурундагы акча которуулар системаларынын тарифтик торуна ылайык  
2.9. Түз дебеттөө формасындагы төлөмдү жүргүзүү 20,00 сом  

 

Эскертүү:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге карата кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт.

Кызыктырган бардык суроолор боюнча банктын филиалдарына же аманат кассаларына кайрылсаңыздар болот.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke