Интернет-банкинг - бул Сизге интернет аркылуу  өз каражаттарыңызды  башкарууга, ошондой эле төлөмдөрдү жана акча которууларын жүргүзүүгө мүмкүндүк бере турган, банк тейлөөсүн аралыктан аткарган тутум.

«Интернет-банкинг» тутумунун сайты менен туташтыруу https протоколу менен SSL (Secure Socket Layer) технологиясын колдонуу аркылуу жүргүзүлөт, бул сервер менен санкцияланбаган кармап калуу же бурмалоо үчүн толук жеткиликсиз кылуу менен маалымат алмашууга жана кардарды аутентификациялоого мүмкүндүк берет.

Бул тутумду колдонуу эсептер боюнча накталай эмес операцияларды аралыктан жүргүзүүгө, эсептешүү счетторундагы акча каражатынын калдыгы туурасында актуалдуу маалыматтарды алууга, өзү каалаган мезгил үчүн, операциялардын жүргүзүлүшүн тастыктаган эсеп боюнча көчүрмөлөрдү алууга мүмкүндүк берет.

Банк Кардарга төмөнкү кызматтарды / операцияларды сунуш кылат:

1) «Төлөм тапшырмалары - төлөм тапшырмасы боюнча республиканын ичинде кыргыз сому менен которуулар.

2) «Эл аралык төлөмдөргө арыз» - республиканын ичинде да, тышында да чет элдик валютадагы которуулар.

3) «Валютаны конвертациялоого арыздар" - валютаны сатып алуу, сатуу, ошондой эле конверсия.

4) «Көчүрмөлөр» - айлануучу– сальд ведомосту (эсеп боюнча кыймыл).

Ошондой эле шаблондор менен маалымдамаларды түзүүгө, Банктын маалыматтык таратууларын кайра карап чыгууга, валюталардын курстары туурасында маалымат алууга ж.б. мүмкүндүк бар.

"Интернет-Банкинг" кызматына кошулуу үчүн. Сизге арызды толтуруп жана "Интернет-банкинг" тутумуна кошулууга Келишим толтурушуңуз керек, о.э. Сиздин мекеменин эсебин тейлеген Банктын кызматкерине толтурулган документтерди берип логин жана колдонуучунун сыр сөзүн алып бул тутумдун бир жолку ачкычынын генераторун алышыңыз керек.

Дагы кененирээк маалымат алуу үчүн Сиз банктын филиалдарына же аманат кассаларына кайрыла аласыз.

Интернет-банкинг (п.п. 6.22) боюнча тарифтер.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke