Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн

«ХалыкБанкКыргызстан» ААК юридикалык жактарга салымдардын ийкемдүү шарттарын сунуштайт. Кардарлар эркин каражаттарын мөөнөттүү депозитке сом, рубль, тенге, евро жана АКШ доллары менен да, 3 айдан 2 жылдык мөөнөткө жайгаштырууга мүмкүнчүлүгү бар.

Башкармалыктын 26.03.2020. № 28-3 чечимине ылайык пайыздыкчендери жана шарттары 01.04.2020-ж. тартып күчүнө кирет.

    Мөөнөттүү:
Мезгили (ай) % чени/сом КР сомунда, натыйжалуу пайыздык чени % чени /АКШ доллары АКШ долларында, натыйжалуу пайыздык чени Пайыздарды төлөп берүү
6 4,0% 4,1% -  

Бул пайыздык чендер, улуттук валютада 100 000 сомду жана чет элдик валютада 2 500 АКШ долларын түзгөн аманаттын минималдуу өлчөмүн эске алуу менен бекитилет.

Юридикалык жак тарабынан депоизт мөөнөтүнөн мурда чыгарып алынган учурда, пайыздар талап боюнча төлөнүүчү депоизттин чени боюнча боюнча эсептелет, тагыраак айтканда, 0%.

Пайыздарды төлөп берүүай сайын.

Толуктоо – ЖОК.

Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу - ЖОК.

9 4,8% 4,9% -  
12 6,0% 6,23% 1,0% 1,0%
18 8,0% 8,4% 1,25% 1,26%
24 10,0% 10,6% 1,25% 1,3%

Мөөнөттүү депозиттер евродо, рубль жана тенгеде:

Башкармалыктын 06.02.2020-ж. №12-2 буйругунаылайык, пайыздыкчендерижанашарттары 01.02.2020-ж. тартыпкүчүнө кирет.

Мезгили (ай) EUR %чени Натыйжалуу % чени

RUB

% чени

Натыйжалуу % чени

KZT

% чени

Натыйжалуу

% чени

3     1% 0,9% 2% 1,9%
6     2% 2,0% 3% 3,0%
9     2,5% 2,5% 3,5% 3,5%
12 1% 1,0% 3% 3,0% 4% 4,0%
18 - - - - - -
24 1,5% 1,5% 4% 4,0% 5% 4,9%

Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери боюнча ушул пайыздык чендер аманаттын минималдуу өлчөмүн эсепке алуу менен түзүлөт:

россиянын рублинде – 100 000 рубль,

казак тенгесинде – 500 000 тенге,

евродо – 1 500,00 евро.

Пайыздар – мөөнөт аяктаганда төлөнөт.
Толуктоо – болот, суммасы чектөөсүз.
Жарым-жартылай алуу – мүмкүн эмес.

Юридикалык жак тарабынан депозит мөөнөтүнөн мурда алынган учурда пайыздар талап боюнча төлөнүүчү депозиттин чени, б.а. 0% боюнча эсептелет.

Талап боюнча төлөнүүчү:
Аталышы % чени, KGS % чени, USD

% чени, чет элдик валютада,

USD башка

Талапбоюнча төлөнүүчү 0% 0% 0%

Эскертүү:Банк кредиттер жана депозиттербоюнча пайыздык чендер жана эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча бекитилген тарифтерге өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, кардар менен макулдашуу боюнча, жекече тарифтерди/пайыздык чендерди бекитүү укугун өзүндө калтырат.

Ушул кызмат көрсөтүү боюнча кененирээк маалыматты Сиз байланыш-борборунун телефондору боюнча алсаңыз болот:

+996 312 988 330
+996 555 988 330
+996 770 988 330
+996 706 988 330

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke