Юридикалык жактарды түзүүсүз жеке ишкерлерди кошпогондо,

жеке адамдарга сунушталуучу кызматтарга тарифтер

 

Кызматтардын аталышы Банктын тарифи Эскертүү
1. ЭСЕП АЧУУ
1.1. Талап боюнча төлөнүүчү эсеп ачуу 200,00 сом Эсептердин санынан көз карандысыз
1.2. Резидент эмес жактарга талап боюнча толөнүүчү эсеп ачуу (комиссия жайылтылат, анын ичинде, эгерде, демөөрчү резидент эмес болуп саналган юридикалык же жеке жак чыкса) 1000,00 Эсептердин санынан көз карандысыз
1.3. Экинчи жана кийинки күндөлүк банктык эсептерди ачуу акысыз  
1.4. Жабылган эсептерди калыбына келтирүү 300,00 сом  
1.4. Мөөнөттүү депозиттик эсеп ачуу акысыз  
1.5. Эсепти жүргүзүү үчүн комиссия 100,00 сом Бир айдын ичинде эсеп/эсептер боюнча кыймылдар жүргөн учурунда
  *кредит алуу үчүн, кредит алууга байланышкан комиссияларды төлөө үчүн, кредиттик комитеттин шарттарын аткаруу үчүн, ошондой эле кредитти төлөп тындыруу боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн акысыз  
1.7 Резидент эмес жактардын эсептешүү эсебин/эсептерин жүргүзүү үчүн комиссия (эгерде,   демөөрчү резидент эмес болуп саналган юридикалык же жеке жак чыкса, комиссия жайылтылбайт) 500,00 сом Бир айдын ичинде эсеп/эсептер боюнча кыймылдар жүргөн учурда
1.8. 6 айдын ичинде иштебеген эсептерди тейлөө үчүн комиссия эсептеги каражаттардын калдыгынын өлчөмүндө, бирок 100 сомдон ашык эмес

Комиссия

6 ай өткөндөн кийин – ай сайын кармалат

 

Эскертүүлөр:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар учүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн чыгашалары Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт
8,9,10 бөлүктөрдө көрсөтүлгөн (бул комиссияларга документтерди жөнөтүү боюнча чыгашалар киргизилген) комиссялардан башка, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт

7. Аккредитивдин/кепилдиктин суммаларын көбөйтүү, комиссияларды эсептөө үчүн аккредитивди/кепилдикти өз алдынча чыгарган сыяктуу каралат, ушул эле учурда чыгарууну уюштуруу үчүн комиссия кармалбайт

8. Эгерде, аккредитив/кепилдик комиссияны бенефициар тарабынан төлөө каралса, бирок бенефициардан кармоого мүмкүн эмес болсо, банктын бардык чыгашалары жана комиссиялары кардардын (өндүрүүчүнүн) эсебине киргизилет
**Ал толук жокко чыгарылмайынча, тийиштүү деңгээлдеги Кредиттик комитеттин чечими менен түзүлөт.
*Ушул тарифтер жеке ишкерлер үчүн да таркатылат.

Кызыктырган бардык суроолор боюнча банктын филиалдарына же аманат кассаларына кайрылсаңыздар болот.

 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke