Турак үй сатылат
Дареги: Бишкек ш., Жеңиштин 50 жылдыгы көч., 17-үйү
Литер А: жалпы пайдалуу аянты 589,4 кв.м.,
жашоо аянты  S=229,2 кв.м., кызыматтык аянты S=360,2 кв.м.,
Баасы: 14 960 000 (он төрт миллион тогуз жүз алтымыш миң) сом.
Телефону: (0312) 32-38-40; 0701 68 88 48

Батир (квартира) сатылат
Дареги: Жалал-Абад ш., ВЛКСМ көч.,16-үйү, №1-батир
Сатуу баасы: 1 345 000 сом.
Байланыш телефону: 0707 677 610; 0312 32 38 40


Турак үй сатылат

Дареги: Жалал-Абад ш., Жеңи-Жок көч., 67-үйү
Сатуу баасы: 1 336 000 сом.
Байланыш телефону: 0707 677 610; 0312 32 38 40


«Халык Банк Кыргызстан» ААК Бишкек ш., Фонтанный туюк көчөсү, 8-үй дареги боюнча

(«А» литери: жалпы аянты 51,4 м.кв., жашоо аянты 40,3 м.кв.)
(«Б» литери: жалпы аянты 79,0 м.кв., жашоо аянты 65,2 м.кв.)

600,0 м.кв. жер тилкеси менен турак үйдү сатат.

Дареги: Бишкек ш., пер.Фонтанный, үй.8

Баасы: 3 225 000 (үч миллион эки жүз жыйырма беш миң) сом.


 

 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke