Көп каналдуу

Батир (квартира) сатылат
Дареги: Жалал-Абад ш., ВЛКСМ көч.,16-үйү, №1-батир
Сатуу баасы: 1 345 000 сом.
Байланыш телефону: 0707 677 610; 0312 32 38 40


Турак үй сатылат

Дареги: Жалал-Абад ш., Жеңи-Жок көч., 67-үйү
Сатуу баасы: 1 336 000 сом.
Байланыш телефону: 0707 677 610; 0312 32 38 40


«Халык Банк Кыргызстан» ААК Бишкек ш., Фонтанный туюк көчөсү, 8-үй дареги боюнча

(«А» литери: жалпы аянты 51,4 м.кв., жашоо аянты 40,3 м.кв.)
(«Б» литери: жалпы аянты 79,0 м.кв., жашоо аянты 65,2 м.кв.)

600,0 м.кв. жер тилкеси менен турак үйдү сатат.

Дареги: Бишкек ш., пер.Фонтанный, үй.8

Баасы: 3 225 000 (үч миллион эки жүз жыйырма беш миң) сом.


 

 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke