ИПОТЕКА

«Халык Банк Кыргызстан» ААКда ипотекалык кредит – бул өзүңдүн менчик үйүңө ээ болуу кыялыңды ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү!

Условия