Голосовой помощник


На сайте присутствует голосовой помощник вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости

«Халык Банк Кыргызстан» ААК өз кезегинде 2020-жылдан баштап ESG принциптери менен иштеген, Борбор Азия аймагында ESG (компаниянын экологиялык, социалдык жана башкаруу маселелери камтылган баалоо критерийлери) рейтинги менен иштеген алгачкы коммерциялык банк болгон Казакстандын ири Halyk банкынын туунду компаниясы болуп саналат.


ESG_Туруктуулук отчету_2022.pdf