Золотая Корона тутуму

Золотая Корона – бүт дүйнө боюнча токтоосуз дарексиз акча которуулар.