Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Уважаемые клиенты, отделения ОАО «Халык Банк Кыргызстан» работают в своем обычном режиме.

При этом, во всех отделениях  нашего банка проводится регулярная санитарная обработка офисных помещений и всех клиентских зон несколько раз в день. Проводится кварцевание (очищение) воздуха в помещениях. Для клиентов созданы условия для дезинфекции рук.

Все работники также  обеспечены средствами защиты: масками, санитайзерами. 

С адресами отделений, можно ознакомиться по ссылке: http://halykbank.kg/ru/filialy.html

Если будут какие-либо изменения в работе банковских отделений – сообщим дополнительно!

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke