Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар,

«Халык Банк Кыргызстан» ААКда (Башкармалыктын 21.05.2020. № 40-10 чечимине ылайык) 2020-жылдын 2-июнунанан тартып жеке жактар үчүн депозиттер боюнча жаңы шарттаркүчүнө кире турганы тууралуу маалымдайбыз:

Halyk -Универсалдуу
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү –мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Толуктоо же Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу - ООБА, бир күндө 1 (бир) жолудан ашык эмес. Депозиттин төмөндөгүс калдыгы ошол күндөгү калдыктын 80%, бирок 15 000сомдон / АКШ 200$ кем эмес.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– 15 000 сомдон / 200 АКШ $ өйдө.

3 1% 0,3%
6 4,5% 0,5%
9 6,5% 0,8%
12 9% 1%
18 10%  
“Народный” –пенсиялык
Мезгили (ай.) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү –ай сайын.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу- жок

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– 0 сомдон / 200 АКШ $ өйдө.

Пенсиялык күбөлүгү бар болсо/50 жаштан тартыпачылат.

3 3% 0,5%
6 7,5% 1%
12 11% 1,25%
“Народный” – төлөп берүү менен
Мезгили (ай.) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү - Элкарттөлөм картасына которуу менен ай сайын.

Депозиттик эсепти толуктоо же эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу- жок

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– – 4000 сомдон / 200 АКШ $ өйдө.

3 2% 0,5%
6 5% 0,5%
12 10% 1%
24,36 11%  
“Народный” –топтоочу
Мезгили (ай.) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү –мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, 100 сомдон/ АКШ 100$ өйдө.

Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу - жок

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– - 100 сомдон / 50 АКШ $ өйдө.

Депозитти мөөнөтүнөн мурда алган учурда, эсептелген пайыздардын суммасынан 50% төлөнүп берилет.

12 9,5% 0,5%
18 11%  
24,36 12%  
Halyk –Балалык(16 жашка чейин)
Мезгили (ай.) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү –мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, 100 сомдон/ 100 АКШ $ өйдө.

Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу - жок

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– - 1000 сомдон / 100 АКШ $ өйдө.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– - 1000 сомдон / 100 АКШ $ өйдө.

12 9,5% 0,5%
18 10,5% 1%
24, 36, 48,60,72,84,96, 108,120,132,144,156,168,180,192 12%  
“Народный” –VIPстандарттык
Мезгили (ай.) % чени, СОМ % чени,   АКШ $

% төлөп берүү –мөөнөтү аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу - ООБА, депозиттин төмөндөгүс калдыгынын 80% сакталган учурда, бирок 5 млн. сомдон / 100 миң АКШ $кем эмес.

Депозитти ачуу учурундагы минималдуу сумма– - 5 млн. сомдон / 100 миң АКШ $ өйдө.

12 10,5% 1,25%
24 11,5%  
         

Эскертүү:

Мөөнөттүү депозиттер боюнча натыйжалуу пайыздык чени, сом менен 1,01% дан 11,57%га чейин, АКШ доллары менен 0,3% дан 1,26% чейин, депозитти жайгаштыруунун шартына жараша.

• Сыйлык акы, ар бир толук айды 30 күн, бир жылда 360 күн деп эсептөө менен эсептелет.

• Көрсөтүлгөн пайыздык чендер жылдык болуп саналат.

• Автоматтык түрдө узартуу (пролонгация)–келишимдин узартылган датасында колдонуудагы пайыздык чендери, шарттары менен жана ошол эле мөөнөткө узартылат.

• Банк эсеп/эсептер боюнча операциялардын көлөмүнө жараша жана рыноктук шарттардын өзгөрүшү сыяктуу башка факторлорго жараша кардарларга жогоруда көрсөтүлгөндөрдөн айырмаланган сыйлыктарды жана жекече комиссияларды белгилөө укугун өзүндө калтырат.

• *«Халык Банк Кыргызстан» ААК “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө”Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат жана катышуучу –банктардын Реестрине киргизилген.

Мыйзамга 2016-жылдын 20-августунда киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирген, аларга ылайык кепилденген учур келген учурда ар бир аманатчыга жана жеке ишкерлерге төлөнүп бериле турган компенсациянын өлчөмү 200 миң сомго чейин узартылган.

Депозиттерди коргоо Системасында банктын катышуусу жөнүндө 2009-жылдын 12-августундагы №15/09 күбөлүгү.

Ушул кызмат көрсөтүү боюнча кененирээк маалыматты Сиз байланыш-борборунун телефондору боюнча алсаңыз болот:

+996 312 988 330
+996 555 988 330
+996 770 988 330
+996 706 988 330

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke