Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар,

Башкармалыктын 05.06.2020-ж. № 44-3 Чечимине ылайык 2020-жылдын 8-июнунан тартып эквайринг бөлүгүндө юридикалык жактар үчүн тарифтер боюнча жаңы шарттар күчүнө кире турганы тууралуу сиздерге маалымдайбыз. МИР жана Chine Union Pay төлөм карталары боюнча төмөнкүдөй тейлөөлөр киргизилет:

6-бөлүк төмөнкү редакцияда баяндалды:

Кызмат көрсөтүүлөдүн аталышы Салыктарды эсепке алуу менен Банктын тарифи Эскертүү  
 
1 2 3    
6. БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР  
6.9. ПОС-терминалдар аркылуу соода/сервис ишканаларын тейлөө үчүн комиссия      
  VISAкарточкалары боюнча 2% Операциянын суммасынан  
  Элкарткарточкалары боюнча 1,5% Операциянын суммасынан  
  CHINE UNION PAYкарточкалары боюнча 2% Операциянын суммасынан  
  МИР карточкалары боюнча 1,5% Операциянын суммасынан  
     
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke