Датасы: 25.09.2018 

2018-жылдын 25-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,90%, 1,86% жана 4,00% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 24.09.2018 

2018-жылдын 25-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001181003  1 200 000,0  26.09.2018  03.10.2018 
BD004181024  200 000,0  26.09.2018  24.10.2018 
BD013181226  300 000,0  26.09.2018  26.12.2018 
BD026190327  100 000,0  26.09.2018  27.03.2019 


Датасы: 21.09.2018 

2018-жылдын 21-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,54% түзгөн.  


Датасы: 19.09.2018 

2018-жылдын 21-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA02200924  400 000,00  6,00%   24.09.2018  24.09.2020  24.03.2019 
24.09.2019 
24.03.2020 
24.09.2020 


Датасы: 18.09.2018 

2018-жылдын 18-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,70%, 1,87% жана 4,03% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 17.09.2018 

2018-жылдын 18-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180926  1 200 000,0  19.09.2018  26.09.2018 
BD004181017  500 000,0  19.09.2018  17.10.2018 
BD013181219  300 000,0  19.09.2018  19.12.2018 
BD026190320  300 000,0  19.09.2018  20.03.2019 


Датасы: 13.09.2018 

2018-жылдын 13-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,62% түзгөн. 


Датасы: 11.09.2018 

2018-жылдын 11-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,65%, 1,72% жана 4,05% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 11.09.2018

2017-жылдын 07-декабрында жүгүртүүмөөнөтү3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондорөтөтургандыгы жөнүндөУлуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү   (миң сом)  Эмиссиянын күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD013180312  10 000,00  11.12.2017  12.03.2018 
GD052181210  70 000,00  11.12.2017  10.12.2018 


Датасы: 10.09.2018 

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 10-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 10.09.2018 

2018-жылдын 11-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180919  1 200 000,0  12.09.2018  19.09.2018 
BD004181010  400 000,0  12.09.2018  10.10.2018 
BD013181212  600 000,0  12.09.2018  12.12.2018 
BD026190313  400 000,0  12.09.2018  13.03.2019 


Датасы: 07.09.2018 

2018-жылдын 10-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA05230910 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  150,00 
Кирешелүүлүк (%)  10,35 
Баасы (сом)  87,18 
Чыгаруу күнү  10.09.2018 
Төлөө күнү  10.09.2023 


Датасы: 07.09.2018 

2018-жылдын 7-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,35% түзгөн.  


Датасы: 05.09.2018 

2018-жылдын 7-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери   Чыгаруу   көлөмү  (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Чыгаруу  датасы  Төлөө   мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA05230910  700 000,00  7,00%  10.09.2018  10.09.2023  10.03.2019 
10.09.2019 
10.03.2020 
10.09.2020 
10.03.2021 
10.09.2021 
10.03.2022 
10.09.2022 
10.03.2023 
10.09.2023 


Датасы: 05.09.2018 

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 28 күндүк ноталардын 2018-жылдын 05-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 04.09.2018 

2018-жылдын 05 сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 28-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү  28 күн 
Эмиссия №   BD004181003 
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом   300,00 
Кирешелүүлүк (%)   1,75 
Баасы (сом)   9 986,41 
Эмиссия күнү   05.09.2018 
Төлөө күнү   03.10.2018 

 

Датасы: 04.09.2018 

2018-жылдын 04-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,64%, 1,75% жана 4,04% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke