Көп каналдуу

Факс

2d kg

 

Депозит «Народный - төлөп берүүлөр менен»
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени, АКШ $
3 3,5 % 1 %
6 6,5 % 1 %
12 10 % 2 %
24, 36, 48, 60 11 % 2,5 %

 

• % төлөп берүү – ай сайын Элкарт картага.

• Толуктоо же кайсы бир бөлүгүн эсептен чыгарып алуу – ЖОК.

• Депозиттин минималдуу суммасы – 4 000 сом / 200 АКШ $.

501 narod 401 403
 faster 1 406 contact_2 bereke