«Халык Банк Кыргызстан» Ачык акционердик коому өз кардарларына жаңы, алдыңкы банк продукттарын жана кызматтарын сунуштаган, кошумча кеңселери жана филиалдарынын тармагын активдүү өнүктүргөн заманбап кредиттик-каржы институту.

Бүгүнкү күнү «Халык Банк Кыргызстан» ААК Бишкек шаарында башкы кеңсеси жана Бишкек шаарында төрт филиалы бар, областтын борборлорунда - Ош шаарында, Жалал-Абад шаарында бирден, Кара-Суу шаарында, райондук борборлор Кара-Балта шаарында, Чолпон-Ата шаарында, Каракол шаарында бирден филиалдары жана Бишкек, Ош, Өзгөн жана Ноокат шаарларында аманат кассалары жайгашкан. Мындан тышкары көчмөн аманат кассалары Ош шаарында жайгашкан.

Бул филиалдар жана аманат кассалары банк продукттарынын жана кызматтарынын заманбап спектрин көргөзүү менен, менчиктин ар кандай формасындагы көп сандаган ишканалар жана жергиликтүү калк менен иштөөгө мүмкүндүк берет. Банк муну менен токтобойт, ал келечекте Кыргызстандын рыногундагы өз катышуусун көбөйтүү максатын коюуда. Банктын кызматкерлеринин жогорку профессионалдык жамаатынын аракеттеринин аркасында, Халык Банк Кыргызстандын банк кызматтарынын каржы рыногунда туруктуу абалды ээлейт. Халык Банк жогорку кардардык базага жана жогорку ликвиддүү активдерге ээ. Банк өз ара сыйлашуу жана ишенимдүү мамилелердин негизинде өз ара пайдалуу кызматташууга дайыма ачык.

 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke