Голосовой помощник


На сайте присутствует голосовой помощник вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости

Документалдуу операциялар жана соодалык каржылоо

Документалдуу операциялар – бүтүмдөрдүн катышуучуларын мүмкүн болуучу экономикалык жана саясий тобокелдиктерден, мисалы, өндүрүш жана сатуу, келишимдерди аткаруу, сапат, төлөгүсү келбеген же төлөөгө жөндөмсүз, валюта алмашуу курстарынын өзгөрүшү сыяктуу тобокелдиктерден коргоо максатында эл аралык соодада алар кеңири колдонулуучу банктык кызматтардын тобун билдирет. «Халык Банк Кыргызстан» ААК Соодалык каржылоо жаатында чоң тажрыйбага ээ жана өз кардарларына тез жана кесипкөй тейлөө көрсөтүүгө даяр. «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан сунушталган Соодалык каржылоо продукттары:

Тарифтер (тарифтерге шилтеме)

Заявка РКО

Ваша заявка отправлена
+996 (