CONTACT тутуму

CONTACT – бул жеке адамдардын ортосунда акча которууларын тез жүргүзүүчү технология.