БЕРЕКЕ- тутуму

БЕРЕКЕ – Кыргызстан боюнча бир нече убакытта ишке ашырылуучу акча которуулары.