SWIFT тутуму

SWIFT тутуму – бул бир гана акча которуулары эмес, маалыматты эл аралык берүүнүн эң ири тармагы