"Элдик которуу" тутуму

"Элдик которуу" акча которууларынын филиал аралык тутуму Банктын өздүк иштеп чыгуусу болуп саналат. "Элдик которуу" акча которууларынын филиал аралык тутумунун колдонуучулары Кыргыз Республикасынын аймагында, Халык-Банктын филиалдары жана аманат кассалары аркылуу акча которууларын дароо жөнөтүп жана ала алышат.