Голосовой помощник


На сайте присутствует голосовой помощник вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости

Депозитарий

«Халык Банк Кыргызстан» ААК баалуу буюмдарды жана документтерди сактоо үчүн жеке сейфтик ячейкаларды (депозиттик сейфтерди) ижарага сунуштайт. Сейфтик ячейкалар (өлчөмү 200х400х600мм) Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Коргоо кызматынын куралдуу коргоосунун алдында атайын жабдылган жайда - депозитарийде жайгашкан.