Голосовой помощник


На сайте присутствует голосовой помощник вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости

АВТОКРЕДИТТЕР

Максаттуу топ– жеке жактар – КР резиденттери, 21 жаштан 65 толук жашка чейин, Максаттуу багыты– кредиттер соода уюмдарынан жана атайын авто борборлордон жаңы, ошондой эле мурда колдонулган автотранспортту сатып алууга берилет. Ушул программанын алкагында берилген кредит милдеттүү түрдө максаты боюнча колдонулушу керек болуп саналат жана кийин текшерилет. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү камсыздоо Карыз алуучунун эсебинен жүргүзүлөт. Кредиттик арызды кароо мөөнөтү – 3 жумуш күн.