Голосовой помощник


На сайте присутствует голосовой помощник вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости

Мамлекеттик сектордун кызматкерлери үчүн жылдык 19% пайдалуу пайыздык чен менен керектөө насыясы

«Халык Банк Кыргызстан» ААК мамлекеттик сектордун кызматкерлерин насыялоо боюнча акция жарыялайт. Эми мамлекеттик кызматкерлерге бардык максаттар үчүн - жылдык 19% пайдалуу пайыздык чен менен керектөө насыясы жеткиликтүү!

Преимущества