Маалымат-борбору

2-майдан тартып сом менен жеке жактардын мөөнөттүү депозиттери боюнча чендер жогорулады

08.05.2022

Урматтуу кардарлар!

2022-жылдын 2-майынан тартып «Халык Банк Кыргызстан» ААКда улуттук валютада жеке адамдардын жаңы жана узартылган мөөнөттүү депозиттери боюнча сыйлык пайыздык чендер өзгөртүлдү.

Сом менен депозиттер боюнча чендер жогорулайт жана төмөнкүдөй болот:

Жеке жактар үчүн депозиттер

 

Halyk -  Универсалдуу

Мезгили  (ай)

чени, СОМ

чениАКШ 

% төлөө – мөөнөт аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, чексизсуммада.

Жарым-жартылай алуу - ООБА, бир күндө 1 жолудан ашык эмес. Депозиттин төмөндөгүс суммасы -учурдагы күндө калдыктын 80%, бирок 15 000 сомдон / 200 АКШ $ кем эмес.

Депозитти ачуу учурунда минималдуу сумма – 15 000сом / 200 АКШ $.

3

6%

0,3%

6

9%

0,5%

9

12%

0,8%

12

11%

1%

18

11%


Народный – пенсиялык

Мезгили  (ай)

чени, СОМ

чениАКШ 

% төлөө – ай сайын.

Толуктоо – ООБА, чексизсуммада.

Жарым-жартылай алуу - жок

Депозитти ачуу учурунда минималдуу сумма – 0 сом / 200 АКШ $.

Пенсиялык күбөлүгү бар болсо / 50 жаштан тартып ачылат.

3

8%

0,5%

6

10%

1%

12

14%

1,25%

Народный – төлөп берүүлөр менен

Мезгили  (ай)

чени, СОМ

чениАКШ 

% төлөө - Элкарт төлөм картасына ай сайын.


Толуктоо жана депозиттик эсептен жарым-жартылай алуу - жок


Депозитти ачуу учурунда минималдуу сумма – 4000 сом / 200 АКШ $.

3

8%

0,5%

6

10%

0,5%

12

14%

1%

24, 36

11%


Народный – топтоочу

Мезгили  (ай)

чени, СОМ

чениАКШ 

% төлөө – мөөнөт аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, 100 сомдон / 100 АКШ $ тарта.

Жарым-жартылай алуу - жок

Депозитти ачуу учурунда минималдуу сумма - 100 сом / 50 АКШ $.

Мөөнөтүнөн мурда алуу учурунда эсептелген пайыздардын суммасынын 50% төлөнөт.

12

10,5%

0,5%

18

11%


24, 36

12%


Halyk – Балалык (16 жашка чейин)

Мезгили  (ай)

чени, СОМ

чениАКШ 

% төлөө – мөөнөт аяктаганда.


Толуктоо – ООБА, 100 сомдон / 100 АКШ $ тарта.

Жарым-жартылай алуу - жок


Депозитти ачуу учурунда минималдуу сумма - 1000 сом / 100 АКШ $.

12

9,5%

0,5%

18

10,5%


24, 36, 48,60,72,84,96,108,120,132,144,156,168,180,192

12%


Народный – VIP стандарт  

Мезгили  (ай)

чени, СОМ

чениАКШ 

% төлөө – мөөнөт аяктаганда.

Толуктоо – ООБА, чексизсуммада.

Жарым-жартылай алуу - ООБА, төмөндөгүс калдык - депозиттин суммасынын 80%сакталган учурда, бирок 5 млн. сомдон / 100 миң АКШ $ кем эмес.

Депозитти ачуу учурунда минималдуу сумма: 5 млн. сом / 100 миң АКШ $.

12

11,5%

1,25%

24

11,5%